de Vereende verbetert inboedelwaardering

De Vereende heeft vanaf april 2022 de inboedelwaardebepaling sterk vereenvoudigd door de Certigo verzekeringsadministratie te integreren met het Adresscan Dataplatform van Infofolio. Op basis van bij de polisaanvraag al bekende gegevens – zoals postcode en huisnummer – wordt nu in alle standaard situaties automatisch de waardebepaling voor de inboedel uitgevoerd.

Datagedreven waardebepaling door integratie Certigo met Infofolio

Tijdrovend en onnauwkeurig

Voor inboedelverzekeringen is een gedegen en objectieve waardebepaling van de inboedel nodig, waarmee garantie tegen onderverzekering kan worden gegeven. Net als bij veel andere verzekeraars ging dit bij de Vereende door de verzekeringnemer te vragen om een inboedelwaardemeter in te vullen met een set van 6 tot 11 gegevens. Vervolgens wordt een schatting gemaakt van de inboedelwaarde en dus de te verzekeren som. Hierbij worden persoonlijke gegevens als netto maandinkomen, leeftijd en gezinssamenstelling gevraagd en dat wordt door veel consumenten als ongewenst ervaren. Ook zijn niet voor iedere verzekeringnemer alle opgevraagde kenmerken altijd bekend, zoals bijvoorbeeld het aantal kubieke meters van de woning. Dit kan er toe leiden dat klanten foutieve gegevens aanleveren, of dat ze het formulier wegleggen en vergeten in te vullen. Deze waardebepaling moet bovendien elke 5 jaar geactualiseerd worden. Dat vraagt veel aandacht en tijd van zowel de verzekeringnemer, adviseur als de Vereende.

Datagedreven waardering

Recent heeft de Vereende de waardebepaling sterk vereenvoudigd. De Certigo verzekeringsadministratie is via een API gekoppeld met het Adresscan Dataplatform van Infofolio. Op basis van bij de polisaanvraag al bekende gegevens – zoals postcode en huisnummer – wordt nu in alle standaard situaties automatisch de waardebepaling voor de inboedel uitgevoerd. Het Adresscan Dataplatform voorspelt op basis van objectieve waarderingsmodellen actuele en betrouwbare herbouw- en inboedelwaarden van alle woningen in Nederland. Hierbij wordt een betrouwbaarheidsmarge meegegeven, waardoor in situaties van twijfel de acceptant wordt geïnformeerd. Ook de 5 jaarlijkse actualisering van de waardebepaling verloopt in alle standaard gevallen automatisch, zonder de verzekeringnemer hierbij te hoeven betrekken.

Voordelen

Het beleid van Vereende is er op gericht om een klantgerichte en digitale verzekeraar te worden en daar past dit innovatieproject goed in. De dienstverlening naar de adviseurs en verzekeringnemers is verder verbeterd.

 

"Het bespaart onze klanten tijd en moeite én levert hen ‘automatisch’ een garantie tegen onderverzekering op. Daarnaast besparen wij kosten en verhogen de tevredenheid van adviseurs en onze medewerkers”

Bert Sonneveld | Manager marketing en acceptatie | de Vereende

© 2024 Netaspect All rights reserved