Certigo, open voor diversiteit

De innovatieve Certigo verzekeringsadministratie software is zeer open voor diversiteit. Hoe meer verzekeringsproducten en versies van die producten, distributie modellen en digitale channels er geadministreerd moeten worden - hoe leuker wij het vinden. Traditionele systemen worden complex en kostbaar wanneer de diversiteit toeneemt. Certigo is echter ontworpen om juist met diversiteit in de portefeuille goed om te gaan. Daarbij biedt Certigo open keuzes voor aanpalende systemen - zoals onder andere een centraal relatiebeheer systeem of een document management systeem. Hiermee kunt u de voor uw situatie beste opties kiezen - nu en in de toekomst.

Wij zijn de specialist voor administraties met veel diversiteit.

Certigo, open voor diversiteit

Certigo solutions en functionaliteit

Policy

Policy

Polisadministratie

Claims

Claims

Schadebehandeling

Functionaliteit

Functionaliteit

Uitgebreide, modulaire, functionele dekking

Functionaliteiten

Offertes

Offerteaanvragen of direct polisaanvragen. Offerteaanvragen kunnen een dunner acceptatiekader hebben dan een polisaanvraag. Offertes worden via een tussenpersonenportaal ingevoerd door de tussenpersonen óf door de acceptanten van de verzekeraar. Alle offertes worden beoordeeld door hetzelfde acceptatiekader.

Verhaal & Regres

Voor schadedossiers wordt geadministreerd en bepaald of er schade bij een derde te verhalen is. Indien dit zo is zal regres gevoerd worden. Dit kan op bedrijfs- of individueel niveau. Vorderingen, reserveringen en betalingen worden gevolgd.

Tussenpersonen

Afspraken met tussenpersonen over financiële incentives en te voeren producten.

Premies

De premieberekening werkt op basis van de Certigo business rule engine. Hierdoor kunnen eenvoudig tariefstructuren worden beheerd. Premies kunnen ook ‘berekend’ worden door externe tarieven systemen.

Schade registreren

Schades worden als incident met een of meer schades en een of meerdere schade relaties vastgelegd. Invoer kan door schadebehandelaars van de verzekeraar of vanuit een extern portaal.

Rekening courant

De financiële verhouding met de bemiddelaars wordt in de rekening courant bijgehouden en vereffend.

Klantbeeld

Alle relevante gegevens van een klant worden in 1 overzichtscherm gepresenteerd: onder andere offertes, polisaanvragen, historische versies van polissen, pakket, dekkingen, royementen, schades, betalingen, debiteurenposten, output en financiële boekingen.

Schadebehandeling

Herstelopdrachten worden bijgehouden, reserveringen bijgehouden, correspondentie aangemaakt, verwerkt en vastgelegd. Met taken en rapellen blijft de schadebehandeling overzichtelijk en in control.

Debiteuren

Open posten worden beheerd. Automatische signalen naar de Polisadministratie voor zelf te definiëren acties bij wanbetaling.

Polissen

Polissen zijn gemakkelijk inzichtelijk door te navigeren door de navigatieboom: pakket, polis, verzekerd object en dekking. De huidige versie van de polis wordt getoond, waarna gemakkelijk te navigeren is naar historische versie of toekomst versies. De verschillen ten opzichte van de huidige versie zijn direct zichtbaar.

Verzekeringsproducten

De verzekeringsproducten repository kent een slimme gelaagdheid om vanuit administratieve producten afgeleide commerciële producten aan te maken. Deze kunnen verschillend zijn per tussenpersoon(contract) of collectief. Daarnaast kan per channel gestuurd worden welke product velden wel of niet relevant zijn.

In- en excasso

Betalingen en ontvangsten van gelden. Slimme aflettering van ontvangsten met open posten.

Acceptatie

Offerte- en polisaanvragen en polismutaties worden beoordeeld door de acceptatieregels. In het acceptatiedashboard werken acceptanten aan uitgevallen aanvragen. Op basis van punten worden acceptatieregels gekoppeld aan de juiste acceptanten. Aanvragen worden op basis van criteria slim verdeeld over de acceptanten.

Data warehouse

De Certigo applicatiedata is beschikbaar in een datawarehouse. Gedeelde informatiebegrippen zijn centraal beschikbaar, zoals schadelast en verdiende premie.

Relaties

Een centraal leidend relatiesysteem naar keuze beheert de relaties. Certigo biedt dit of maakt er gebruik van.

Herverzekeren

Excess of loss en quota share herverzekeringscontracten worden beheerd. Bij het schademelden worden groot-schade dossiers onmiddellijk herkend. Herverzekering reserveringen worden automatisch bijgewerkt.

Correspondentie & Document Management

Correspondentie kan op basis van sjablonen in MS-Office worden geproduceerd. Binnenkomende correspondentie wordt opgeslagen bij het dossier of de polis; zowel mails als scans van fysieke post.

Workflow

Open framework voor ontvangen en aanbieden van taken en rapellen.

Techniek & integraties

Certigo is ontwikkeld op basis van de bewezen Microsoft .NET technologie. De open architectuur leent zich uitstekend voor integraties met andere systemen en services, intern of buiten de onderneming. Interactie met verzekerden en bemiddelaars is volledig ondersteund met de Certigo digital engagement API en modules. Netaspect is als één van de weinige organisaties in Nederland in het bezit van de Microsoft Partner Gold certificering voor product development.

Microsoft .NET Bootstrap
Microsoft SQL Server Angular
React Sharepoint

Design principles

Bij de ontwikkeling van Certigo hebben we steeds onze 3 ontwerp principes voor ogen gehouden. Enkelvoudig, eenvoudig en inpasbaar. Een verzekeringsadministratie - geschikt voor zoveel mogelijk diversiteit - moet enkelvoudige functionaliteit bieden; op één plek premie berekenen, relaties beheren en verzekeringsproduct voorwaarden valideren.

De digitalisering van de samenleving vraagt daarnaast om systemen die eenvoudig te bedienen zijn en op diverse manieren benaderd kunnen worden. Een optimale gebruikerservaring geschikt voor interne kenniswerkers - zoals een dashboard waar al het werk en beschikbare informatie samenkomt - of een one page app met wizard sturing voor tussenpersonen.

Ons derde ontwerp principe is om de kracht van de bewezen Microsoft architectuur te gebruiken om open, modulaire functionaliteit te bieden. Certigo is makkelijk inpasbaar in een bestaand applicatielandschap.

Design Principles

Contact

Westbroek 39
4822 ZX Breda
Tel: 076 33 33 500
mail@netaspect.nl

Social media