PRIVACY POLICY

Netaspect Software B.V. (verder genoemd Netaspect) biedt diensten en producten aan waarbij persoonlijke gegevens worden verwerkt bij gebruik van de Netaspect website, ook wel persoonsgegevens genoemd. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd, waarbij we ons houden aan de eisen uit de privacywetgeving (AVG).

Daarnaast worden er ook persoonsgegevens van jou als sollicitant verwerkt en met derden gedeeld. Ook jouw persoonsgegevens als sollicitant  worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

WELKE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN WE?

Bij het gebruik van onze websites laat je bepaalde gegevens achter. Dit betreft:
als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief:

 • Persoonsgegevens – emailadres, naam, werkgever en functie.

als je solliciteert naar een functie bij Netaspect:

 • Je motivatiebrief en curriculum vitae (cv)
 • Persoonsgegevens – persoonlijke (contact)gegevens zoals je naam en voornamen, adres, emailadres, telefoonnummer en andere contactinformatie, graad/titel, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, huwelijkse staat cq. burgerlijk partnerschap, verblijfsstatus;
 • Beroepskwalificaties en ervaring – vakdiploma’s, professionele certificeringen, speciale vaardigheden waaronder rijbewijzen, talenkennis,  lidmaatschap van commissies of andere instanties, gevolgde opleidingen en werkervaring;
 • Overige gegevens die je aan ons doorgeeft in correspondentie (zowel mondeling als schriftelijk),zoals hobby’s en LinkedIn-profiel.

Daarnaast worden er ook automatisch gegevens verzameld als je onze website bezoekt (afhankelijk van de cookie-instellingen) door:

 • Google Analytics – gegevens zoals verzameld door Google Analytics
 • LinkedIn Insight Tag
 • Active Campaign

WAT IS DE GRONDSLAG EN MET WELK DOEL GEBRUIKEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Volgens de privacywetgeving mogen we jouw gegevens alleen gebruiken als er een grondslag is. Wij verwerken je persoonsgegevens als je hier  toestemming voor hebt gegeven, op basis van uitvoering van de overeenkomst, op basis van gerechtvaardigd belang of het voldoen aan een wettelijke verplichting. De persoonsgegevens gebruiken we voor de volgende doeleinden:

 • om je te informeren over de Netaspect diensten en producten;
 • het bieden van de mogelijkheid om online te solliciteren op een vacature en gebruik te maken van de functionaliteiten van onze website;
 • jouw online sollicitatie te kunnen verwerken en met jou over het verloop van de procedure te kunnen communiceren;
 • om jou op de hoogte te houden van nieuwe (passende) vacatures;
 • inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en dienstverlening en deze zo nodig te verbeteren. Dit doen wij op basis van jouw voorkeuren en gebruik van de website

Indien Netaspect voor deze doeleinden of andere doeleinden jouw persoonsgegevens verwerkt op grond van toestemming dan kun je deze  toestemming op ieder moment en zonder opgaaf van redenen weer intrekken.

HOE LANG BEWAREN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren en gebruiken jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle persoonlijke data die we van je hebben of wij anonimiseren deze, omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyses en rapportages. Uitgezonderd zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dat verplicht.

Jouw sollicitatiegegevens worden tot 4 weken na het afronden van de sollicitatieprocedure bewaard, tenzij wij jouw toestemming hebben om jouw  gegevens langer te bewaren om je bij toekomstige passende vacatures te kunnen benaderen. In dit geval bewaren wij jouw sollicitatiegegevens maximaal 1 jaar. Dit geldt zowel voor jouw CV, motivatiebrief en andere mondelinge en/of schriftelijke informatie die jij aan ons hebt verstrekt.

DELEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN?

Netaspect deelt jouw persoonsgegevens met andere (derde) partijen als je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, of als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen. De partijen die van ons toegang krijgen tot jouw gegevens, mogen ofwel deze gegevens alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens Netaspect ofwel voor eigen doeleinden indien zij daar een grondslag voor hebben, in welk geval zij zelf verantwoordelijk zijn voor het verwerken en beschermen van jouw gegevens. Om je privacy te garanderen sluiten wij verwerkersovereenkomsten af met partijen die jouw persoonsgegevens in opdracht van Netaspect verwerken. Naast strenge beveiligingsmaatregelen worden jouw gegevens binnen de Europese Unie (EU) opgeslagen.

CONTACT (RECHT OP INZAGE EN CORRECTIE VAN PERSOONSGEGEVENS)

Wil je inzage krijgen in jouw persoonsgegevens, of wil je gegevens wijzigen of verwijderen, dan kun je ons bereiken op onderstaand adres.
Per mail: administratie@netaspect.nl
Indien je van mening bent dat Netaspect jouw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt of niet tevreden bent met de reactie van Netaspect op jouw verzoek van inzage, dan heb je het recht hiervan melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter te gaan.

Meer informatie hierover vind je op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

© 2024 Netaspect All rights reserved