Volwassenwording bedrijfssoftware

Commerciële bedrijfssoftware is een kleine veertig jaar beschikbaar. De wijze waarop de software wordt aangeboden en ingezet binnen verzekeringsondernemingen heeft zich vooral de laatste jaren tot volwassenheid ontwikkeld. Wat betekent dit voor de rolverdeling tussen de software leverancier en de ICT afdeling?

Verzekeringsadministratie software

De door gespecialiseerde, zelfstandige, leveranciers ontwikkelde en aangeboden bedrijfssoftware voor verzekeraars heeft een sterke groei naar volwassenheid doorgemaakt. Jaren geleden leverden software leveranciers een tape af bij het rekencentrum. Er werd verwacht dat de klant met  externe adviseurs de software op een succesvolle wijze in de organisatie ingezet krijgen. Dit betekent dat er een grote hoeveelheid specialistische werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, die ook allemaal invloed op elkaar hebben, zoals de technische software installatie, het integreren in het applicatielandschap, het bepalen en inrichten van de applicatie settings en live brengen van de software.

Alle verantwoordelijkheid werd vroeger zelfs met plezier door verzekeraars aanvaard

Hoe anders is de huidige praktijk. De maatstaf nu is dat de software als een dienst beschikbaar word gesteld; de leverancier neemt verantwoordelijkheid voor de benodigde infrastructuur, installatie, updates en integratie. Het in gebruik nemen van de software mag van kop tot staart maanden duren, geen jaren.

Industrialisering ICT bedrijfstak

Dit is mogelijk geworden door de industrialisering van de ICT bedrijfstak; niet bedrijfsspecifieke verantwoordelijkheden worden nu op grote schaal en gestandaardiseerd als dienst aangeboden. De blijvende werking van de volledige administratieve keten wordt daarmee veel beter geborgd. Er zijn controles op de ADN berichten, de boekingen naar het financiële systeem en het consistent voeden van het datawarehouse

Rol klant

Het beheren van de software door de klant concentreert zich op het snel aanpassen van bedrijfsspecifieke, onderscheidende, verzekeringsproduct en proces kenmerken. Een verandering van premiemethodiek, een extra document digitaal meezenden, een schadehersteller aanstellen.

De opkomst van software platformen geven hier invulling aan. Het software platform biedt de software schaalbaar aan, is vooraf voorzien van integraties en koppelingen en alle gebruikers maken gebruik van dezelfde versie van de software. Verbeteringen voor één zijn verbeteringen voor allen.

Software platformen helpen enorm om de verander capability van verzekeraars te vergroten.

Nieuwe rol ICT afdeling

Een open applicatielandschap, waar processen snel worden uitgebreid naar en met nieuwe systemen, geeft grote kansen voor de business om nieuwe initiatieven te starten. Initiatieven zoals extra distributiekanalen ontwikkelen, verbeterde keuzes voor schadeafhandeling partners en nieuwe verzekeringsproducten uitproberen. Professionele ICT ondersteuning is een cruciale factor voor succes.

ICT heeft daarom de primaire zorg om de ‘spelregels’ voor dit open applicatielandschap te bepalen en te bewaken. Aan welke authenticatie en data veiligheid normen moet voldaan zijn, is de consistentie van de master data binnen de onderneming geborgd, zijn de toegepaste bedrijfsregels inzichtelijk, kan de beheerorganisatie zelfstandig veranderingen van de applicatie settings doorvoeren. Blijven alle integraties en de volledige administratieve keten in tact.

Software toepassingen die aan de ICT ‘spelregels’ voldoen kunnen worden geselecteerd en op een eenduidige en gecontroleerde manier geabsorbeerd worden in de bedrijfsprocessen. ICT behoudt het overzicht. De focus van de ICT werkzaamheden verschuiven hiermee van beheren en uitvoeren naar regie voeren en sturen.

© 2024 Netaspect All rights reserved