Versnel innovaties

Digitalisering en het toepassen van data biedt verzekeringsondernemingen ongekende kansen voor product-, diensten- en keteninnovaties. Welke impact heeft de verzekeringsadministratie voor het kunnen realiseren van deze innovaties?

De verzekeringsadministratie en innovaties

Kern gegevens

De verzekeringsadministratie is de centrale applicatie voor het beheren van de belangrijkste bedrijfsgegevens van een verzekeraar. Dat zijn de verzekeringsproduct kenmerken, de polissen met hun historie en de schade dossiers.

Bij digitalisering en het innovatief toepassen van data in de verzekeringsprocessen zijn deze kern gegevens altijd betrokken:

  • Beschikbaarheid van actuele premiebepalende data maakt premiedifferentiatie mogelijk
  • Alternatieve prolongatie methoden, voorschotnota en premie naar ‘gebruik‘
  • Digitale schadeafhandeling door specialistische business partners
  • Acceptatiekader versterken met op data gebaseerde software
  • Fraude detectie van premie indicatie tot schadeuitkering
  • Alle premiebetalingen met iDeal
  • Dekkingen aan/uit zetten door verzekeringsnemer

Dit zijn allemaal innovaties die stevig ingrijpen in de bestaande verzekeringsprocessen en administratie. Een verzekeringsadministratie die de basis biedt voor steeds wisselende procesketens helpt dus enorm bij het realiseren van innovaties. Het geeft de verzekeringsonderneming de mogelijkheid om bedrijfsprocessen naar keuze steeds opnieuw samen te stellen.

Aanpassingsvermogen

Certigo Platform heeft de basis voor innovaties in de bedrijfsprocessen door productvisie keuzes die we gemaakt hebben.

Applicatie verantwoordelijkheid

Binnen een applicatielandschap heeft altijd één applicatie de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de data. Ons uitgangspunt is dat dit voor alle verzekerings- en verzekeringstechnische data Certigo is. Deze verantwoordelijkheid voor die data bepaalt features die Certigo moet leveren. Bijvoorbeeld om de verzekeringsproductkenmerken te kunnen ‘publiceren’ aan alle dialogen, zoals in portalen. Zo kunnen de portalen op basis van de juiste verzekeringsproduct kenmerken en geldige waarden de dialogen verzorgen met tussenpersonen en verzekeringsnemers.

Een ander voorbeeld is om zorg te dragen dat de verzekeringsadministratie de controle heeft over de consequenties van late premiebetalingen. Voor de schadeafhandeling is het correct linken van schades en uitkeringen aan de polis dekking de verantwoordelijkheid van Certigo. Door dit uitgangspunt worden veel fouten en problemen met de datakwaliteit voorkomen.

Integratie strategie & keten denken

Integraties tussen software functies met goed gedocumenteerde en consistente API’s maakt het soepel uitwisselen van software functies mogelijk. Er zijn dan vrije keuzes welke applicatie de premieberekening uitvoert, een acceptatieregel toepast of de output verwerkt. Certigo is een moderne op services gebaseerde applicatie met krachtige systeem- en proces integraties.

Practiceproducten

De Certigo practiceproducten zijn het startpunt voor de eigen productvarianten van de verzekeringsonderneming. Omdat de practiceproducten een op elkaar afgestemde eenheid van verzekeringsproductvelden, functionaliteiten en integraties zijn worden aanpassingen snel en volledig doorgevoerd. Netaspect borgt daarbij namelijk dat de administratieve keten niet kapot gaat. Denk bijvoorbeeld aan ADN berichten, de portaal dialogen, geproduceerde documenten output en de aan het datawarehouse aangeboden data.

© 2024 Netaspect All rights reserved