Vergelijken met alternatieven CCS, DIAS en ANVA

Traditionele verzekeringsadministratie software heeft in de loop der jaren een brede functionele dekking gekregen. Certigo heeft zich inmiddels ook ontwikkeld tot een stabiele en complete software suite voor de polisadministratie en schadebehandeling van schade- en inkomensverzekeraars en volmachten. Certigo Platform heeft daarmee de functionaliteit beschikbaar die een overstap mogelijk maakt.

Level van CCS

Level is een software systeem ontstaan in 1988, 35 jaar geleden. De portfolio aan software oplossingen is sterk uitgebreid en bestaat momenteel uit zes Oplossingen, allemaal met een andere software architectuur, waaronder Progress. Daarnaast zijn initiatieven gestart om in het buitenland de software aan te bieden.

DIAS van Blinqx

DIAS is een software systeem met een historie terug tot 1983. Blinqx is een moedermaatschappij waarin een groot aantal oplossingen voor adviseurs en volmachtbedrijven is ondergebracht.

ANVA

ANVA is in ontstaan in 1975. De software is doorontwikkeld tot een client/server applicatie met een Veryant IsCOBOL applicatie server. Er zijn eisen die gesteld worden aan de client en server om de software te kunnen gebruiken.

Verschillen

De functionele dekking van Certigo verschilt dus nauwelijks van de traditionele systemen. Het onderscheidende verschil van Certigo Platform zijn de vier software uitgangspunten.

Lees meer

Waar is Certigo fundamenteel anders:

  • Data first
  • Open integraties
  • Alle verzekerings producten
  • Eenvoud en schaalbaar

Vergelijking tabel*

vergelijkingstabel verzekering software

* een volledige vergelijking is op aanvraag beschikbaar

© 2024 Netaspect All rights reserved