Snelle vervanging verzekeringsadministratie

Een verzekeringsadministratie vervangen is een omvangrijk project. Dit project kost onnodig veel tijd als op traditionele wijze software wordt geïmplementeerd of wanneer uit een software toverbox vol functionaliteiten het nieuwe systeem nog moet worden samengesteld. Dat gaat veel te lang duren, dit kan anders.

Tastbare functionaliteit

Eén ding hebben de adviezen voor het succesvol ontwikkelen en toepassen van software systemen met elkaar gemeen; maak het nieuwe systeem zo snel mogelijk tastbaar.
Nieuwe gebruikers van het systeem kunnen dan eerder en betere feedback geven op omissies of beperkingen. Hiermee wordt veel tijd bespaard.

Voor een verzekeringsadministratie betekent dit dat het grote waarde heeft als het startpunt van het propject een volledig systeem omvat, met tastbare functionaliteit. Omdat een verzekeringsadministratie veel integraties met andere systemen kent betekent een volledig systeem niet alleen de verzekeringsproduct definities, maar ook alle relevante integraties.

Cloud software

Dit verklaart de opkomst van cloud software platformen. Bij het in gebruik nemen van een cloud systeem – dat wordt vaak onboarding genoemd – zijn de standaard integraties direct werkend aanwezig. Vanaf dag één zijn de nieuwe gebruikers aan het werk met tastbare functionaliteit.

Gebruikers maken snel gebruik van de eigen productvarianten en sluiten verzekeringen op het portaal. Geaccepteerde polisaanvragen worden polissen en de output is beschikbaar. Indien de acceptatie-regels tot uitval leiden worden de acceptatieverzoeken verwerkt door het opmaken van bijvoorbeeld een aanvullende clausule. De prolongatie wordt gedraaid en de boekingen voor het financiele systeem gecontroleerd, de data is beschikbaar voor analyse en rapportage.

60% besparing van de doorlooptijd

Omdat de geboden verzekeringsproduct oplossing al in zijn volledigheid is ontworpen en ingericht is er aanzienlijk minder inspanning nodig bij onboarding in vergelijking met een traditionele implementatie. En minder configuratie en integratie werk betekent ook aanzienlijk minder test werk. Onze ervaring is dat de besparing oplooopt tot 60%.

Onboarding besparingen

Onboarding is het in gebruik nemen van een cloud software platform. Onboarding zorgt voor besparingen bij:

Requirements opstellen

Het is in de praktijk gebleken dat het voor backoffice medewerkers – eigenlijk geldt dit gewoon voor iedereen die ander werk doet dan een systeem analist – lastig is om gewenste werking en verbeteringen van het dagelijks werk te vertalen naar kenmerken van een nog niet tastbaar software systeem.

Parameter configuratie

Bedrijfssoftware heeft honderden parameters. Traditionele projectteams raken gemakkelijk de weg kwijt in al deze mogelijkheden. Apple heeft er een business model van gemaakt om haar producten eenvoudig, maar krachtig, te maken.

Een goed cloud software platform heeft de inzet van de software ook eenvoudig gemaakt; door alleen  relevante parameter settings aan de gebruikers ter beschikking te stellen en de overige complexiteit af te schermen. Dit bespaart veel tijd.

Interfaces en aansluitingen

De vereiste integraties van de verschillende verzekeringsproducten zijn al in de practiceproducten aanwezig. Omdat hiermee complexiteit ook is weggehaald door het cloud software platform zijn de ADN berichten, UBO check, Fish connecties, KvK controles etc. snel operationeel.

Integratie test

Hoe minder te testen technische componenten, te kiezen en in te stellen parameter settings, hoe minder de hoeveelheid integratie testwerk. Dit heeft zelfs een exponentieel karakter, omdat het aantal combinaties van te testen gedrag drastisch minder is bij het direct beschikbaar hebben van tastbare functionaliteit.

Gebruikers test

Omdat de gebruikers vanaf de start van het project zelf betrokken kunnen zijn vraagt de gebruikers test veel minder tijd.

© 2024 Netaspect All rights reserved