ISAE3402 verklaring

Netaspect laat jaarlijks haar Governance, Risk and Compliance processen auditen volgens de ISAE3402 standaard.

Netaspect audit volgens ISAE3402 standaard

Uitbesteding van het beheer van de verzekeringsadministratie met Certigo Platform mag geen verstoring geven van de bedrijfsvoering. Netaspect laat daarom jaarlijks haar risicomanagement, cyber security en privacy processen auditen volgens de ISAE3402 standaard. Dat geeft zekerheid voor de continuiteit aan de uitbestedende organisatie.

‘We vinden het belangrijk te voldoen aan de hoogste GRC standaarden; de jaarlijkse audit stimuleert ons om de Certigo Platform dienstverlening en het software product op dit hoge niveau te houden”.

We hebben deze verklaring voor het jaar 2022 en 2023 verkregen; de audit wordt jaarlijks herhaald.

GRC Foundation

Onze audit verklaring is ingeschreven in het openbare register van de GRC Foundation.

 

 

© 2024 Netaspect All rights reserved