Automatiseer compliancy

Automatiseer compliancy én verminder de schadelast. FRISS biedt hiervoor waardevolle diensten, beschikbaar in Certigo Platform.

Compliance

Automatiseer compliancy

Verzekeringsondernemingen zijn verplicht om op gestructureerde wijze vast te stellen dat relaties waarmee verzekeringszaken worden gedaan niet voorkomen op sanctielijsten.

Certigo Platform heeft een integratie met FRISS om deze KYC screening geautomatiseerd uit te voeren. In de polisadministratie en bij de schadeafhandeling. Alleen bij bijzonderheden onderzoeken compliancy medewerkers het FRISS dossier en zorgen voor een complete, reproduceerbare, vastlegging van dit onderzoeksproces.

Verminder de schadelast

Certigo Platform biedt nog twee waardevolle extra integraties om de schadelast te beperken. Schadedossier informatie, zoals een schadeobject, wordt automatisch in FRISS beoordeeld op bijzonderheden. Alleen als die er zijn krijgt de schadebehandelaar een taak om dit verder te onderzoeken.

Fraude coordinatoren kunnen in FRISS een onderzoeksdossier openen om hun onderzoek uit te voeren en goed gestructureerd vast te leggen. Certigo Platform schadebehandelaars en acceptanten kunnen een dergelijk dossier ook automatisch aanmaken vanuit Certigo – hiermee wordt een optimale samenwerking bereikt met de fraude coordinatoren.

In dit demo webinar worden de drie Certigo Platform integraties met FRISS getoond. Ook wordt vooruit gekeken aan welke software ontwikkelingen FRISS en Netaspect op dit gebied werken.

© 2024 Netaspect All rights reserved