De Nr.1 onboarding versneller

Bij grote ERP implementaties en onboarding projecten blijkt er één dominante factor te zijn die de doorlooptijd tot livegang bepaalt: het aantal te nemen besluiten en de snelheid om die keuzes te kunnen maken.

Keuzes

Software leveranciers hebben hun klanten overstelpt met parameters, instellingen en veel te veel keuzes voor de werking van de software. Dit zorgt voor lange, ingewikkelde en veel te kostbare software implementatie projecten.
Een moderne software leverancier maakt echter het aantal keuzes overzichtelijk en geeft waardevolle assistentie om het in gebruik nemen van de software sterk te versnellen; met behoud van krachtige personalisatie opties. Zelfs de ingewikkeldste onboarding is dan eenvoudig gemaakt.

Certigo Platform versimpelt onboarding

De Certigo Platform onboarding gaat zo snel omdat er veel minder keuzes dan bij een traditionele implementatie nodig zijn en wij er voor zorgen dat er sneller en beter keuzes gemaakt kunnen worden.

Het aantal keuzes tijdens de onboarding wordt sterk verminderd door te kiezen voor een SaaS dienst en tastbare geconfigureerde practices.

  • SaaS diensten

De SaaS dienst elimineert alle werkzaamheden en keuzes voor het installeren en onderhouden van software. De Certigo Platform SaaS dienst is bovendien heel goed schaalbaar, waardoor kleine en grote projecten snel gestart worden. Zonder investeringen vooraf in infrastructuur, hardware en software licenties.

  • Practices

De functionaliteit, integraties en verzekeringsproduct kenmerken vormen een integraal samenwerkend geheel. Certigo Platform biedt daarom geconfigureerde practices voor o.a. motorrijtuig, aansprakelijkheid en opstal. De door de verzekeringsonderneming gevoerde productvarianten worden nu snel en eenvoudig gepersonaliseerd op basis van de Certigo Platform practiceproducten. De practices bieden de versimpeling die nodig is om snel te onboarden.

Betere keuzes

Om klanten te assisteren bij de onboarding levert Certigo Platform een groot aantal standaard diensten. Voorbeelden zijn diensten om de verzekeringsproduct specificaties van het legacy systeem grondig en volledig te analyseren en vergelijken met de Certigo Platform practiceproducten en productvarianten. Door dit inzicht wordt de onboarding flink versneld.

Of de import dienst voor de polis- en schadedossier data. Door de uitgebreide methoden om de conversieverschillen te administreren wordt de aansluiting tussen de legacy administratie en Certigo Platform inzichtelijk gemaakt. De legacy data kan daarbij in spreadsheets aangeleverd worden in standaard beschikbare bestandsformaten.

De SaaS diensten, practices en Onboarding diensten elimineren dus een zeer groot deel van  alle potentieel te maken keuzes. Deze versimpeling borgt een vlotte onboarding, met behoud van de flexibiliteit om unieke en onderscheidende verzekeringsproducten en processen te voeren.

© 2024 Netaspect All rights reserved