Datalogistiek van een verzekeraar

De bedrijfsbesturing data van een verzekeringsonderneming is het eindstation van een omvangrijk logistiek data management proces.

Uitdagende datalogistiek

De datalogistiek is het proces waarmee data vanuit vele systemen wordt opgewerkt tot een tastbaar data product. Het data product is de basis voor de rapportages en analyses waarop bedrijfsbesluiten worden genomen.

Besturingsmodel

De beheersing van de onderneming start met het formuleren en effectief toepassen van het besturingsmodel. De bedrijfsleiding kiest stuur parameters die de uitkomsten van het productieproces beschrijven. Op basis van gestelde doelen kan bepaald worden of de werkelijke uitkomsten daarmee in lijn zijn of nadere actie vergen.

Voorbeelden: De schade behandeltijd is een stuurparameter voor de klanttevredenheid. De combined ratio van elk individueel verzekeringsproduct moet onder de 95 liggen om continuïteit te borgen.

Het tweede element van het besturingsmodel is een eenduidig begrippenkader; de ontologie. In aanvulling op de wettelijk bepaalde accounting- en verzekeringsstandaarden definiëren verzekeraars de exacte toepassing van het bedrijfseigen begrippenkader. Wat is precies de verdiende premie, doorlooptijden van schadedossiers en schadelast. De Certigo Data Interface heeft voorzieningen om deze data eenduidigheid te borgen.

Betekenis en vergelijkbaarheid

Er worden grote investeringen gedaan in BI en datawarehouse projecten. Rapportages en analyses moeten historisch vergelijkbaar zijn. De door de verzekeringsadministratie geleverde data moet daarom in de tijd dezelfde betekenis en inhoud hebben: een stabiele bron zijn.

De volgende vier features van de verzekeringsadministratie software zijn daarvoor vereist:

Verzekeringsproduct definities beheer

Alle attributen en kenmerken van een verzekeringsproduct worden alleen in de product engine beheerd, maar de verzekeringsproduct definities worden geconsumeerd door alle relevante systemen. Bijvoorbeeld: dekkingsgegevens in een schademeld systeem van een business partner, waardebereiken van een verzekeringsproduct kenmerk in alle portalen en interfaces.

Enkelvoudige betekenis attributen

Over de verzekeringsproducten heen zijn de betekenis en metadata van de bedrijfsbrede begrippen hetzelfde. Eigen risico, bonus/malus trede en verzekerde som.

Stabiele bron in de tijd

Door ontkoppeling van de transacties opslag en technologie met een Data interface is er een stabiele bron voor de BI en datawarehouse pipelines. De Data Interface dient alle attributen en alle mutaties daarvan te bevatten, zodat de granulariteit en frequentie van het ‘data inlezen’ een keuze is.

Glossary

De betekenis en metadata van de attributen dient in de vorm van een goed raadpleegbare glossary beschikbaar te zijn.

Datalogistiek schema

Door personen en systemen uitgevoerde engagements met de onderneming leiden tot transacties in de core systems van de verzekeringsadministratie. Onafhankelijk van de transactie technologie worden alle attributen in een separate data interface verzameld en aangeboden als een stabiele bron aan het bedrijfsbrede data lake.

Hier wordt de verzekeringsadministratie data gecombineerd met data uit de andere bedrijfssystemen en in een datawarehouse opgeslagen. Doelgroep gerichte datamarts worden als data product aangeboden voor  rapportages en analyses.

© 2024 Netaspect All rights reserved