De hoogste datakwaliteit

Data is de asset met de hoogste waarde voor een  verzekeringsonderneming. De basisapplicaties die data genereren in de administratieve processen zijn de polisadministratie en schadeafhandeling. Een applicatie architectuur voor het borgen van een uitstekende datakwaliteit is dus essentieel.

Drie pijlers

Er zijn drie pijlers voor het bieden van de hoogste datakwaliteit van een verzekeringsadministratie; drie uitgangspunten voor een software systeem dat primair ontwikkeld is voor de datagedreven verzekeringsonderneming.

Verzekeringsproduct attributen voor de hele levenscyclus

Een verzekeringsproduct heeft een levenscyclus waarin veel aan elkaar gerelateerde data ontstaat. Elk verzekeringsproduct doorloopt een specifiek ‘administratief’ traject. Van offerte aanvraag, acceptatie, prolongeren, muteren van een polis, gerelateerde schades, reserveringen en schade uitkeringen. Daarnaast heeft het verzekeringsproduct versies en na een contractprolongatie een nieuwe dekking of een nieuwe premieberekening methode.

Een verzekeringsadministratie voor de datagedreven verzekeraar heeft daarom een slimme verzekeringsproduct engine nodig. Polis- en productversies worden dan altijd direct bij de bron in goed gestructureerde data vastgelegd.

Moderne software systemen, zoals Certigo, definiëren de structuur van een verzekeringsproduct apart van de dataopslag in metadata. Groot voordeel hier van is dat aanpassingen aan een verzekeringsproduct (een veldje er bij) eenvoudig doorgevoerd worden door enkel de metadata definitie aan te passen.

Dit is met traditionele software en een relationele database niet mogelijk. De software functionaliteit heeft een vaste verzekeringsproduct structuur nodig. De functionaliteit van Certigo is wel in staat een aangepaste metadata definitie te ‘begrijpen’.

Traditionele systemen bieden vaak ‘vrije velden’ als mogelijkheid om toch uitzonderingen en wijzigingen van de verzekeringsproduct definities te faciliteren. De invoer validatie en uniformiteit van data in deze vrije velden en daarmee de datakwaliteit is echter onvoldoende.

Enkelvoudige data validatie

De enkelvoudige validate, overal met dezelfde logica, is de tweede applicatie architectuur pijler.
Dezelfde logica, premieberekening, acceptatieregels en vast te leggen data worden toegepast op een polisaanvraag die ‘arriveert’ door een backoffice medewerker, door een adviseur in een tussenpersonenportaal en via een embedded polis-sluit proces:

Dit is alleen mogelijk als er krachtige systeem integraties worden geboden die het aanroepen en gebruiken van de enkelvoudige logica (acceptatie services) door externe dialogen – zoals portalen – mogelijk maakt.

Om de datakwaliteit te borgen moeten proces integraties daarom op een eenvoudige wijze externe validaties en informatiebronnen ontsluiten. Bijvoorbeeld voor postcode-huisnummer controles, SBI-codes, of een UBO check.

Een stabiele databron voor het datawarehouse

De data bewerking, analyse en het combineren met andere data van de verzekeringsadministratie transactiedata heeft enorme waarde. Hiervoor wordt een datawarehouse gebruikt. De derde applicatie architectuur pijler is daarom het bieden van een stabiele en volledige databron voor het datawarehouse. Groot voordeel is dat de historische vergelijkbaarheid van de data geborgd wordt en de investeringen in het datawarehouse veel beter renderen.

Legacy is veredelde typemachine

De meeste polis administratie software pakketten zijn ontwikkeld met een inmiddels verouderd doel: het kunnen opmaken van een fysiek polisblad. Belangrijke objectgegevens, acceptatie omstandigheden en toegepaste commerciële premiekortingen worden niet of in ongestructureerde vrije tekst velden vastgelegd met als enige doel om het polisblad te kunnen vullen en afdrukken. Het goed valideren en correct gestructureerd vastleggen van polis data – wat het doel zou moeten zijn – heeft daarbij te weinig aandacht gehad. Goede analyses op de kenmerken van de portefeuille, zoals resultaten per premiemethodiek, afwijkingen op de clausules en de effectiviteit van het  acceptatiekader zijn vervolgens niet uit te voeren.

© 2024 Netaspect All rights reserved