Certigo integratie platform

Een polis- en schadeafhandeling administratie bestaat uit een grote set samenwerkende software systemen. Die set verandert voortdurend in aantal en samenstelling, omdat je als verzekeraar processen en systemen wil blijven aanpassen aan de markt- en klantwensen.

Integratie

Set samenwerkende software systemen

Een applicatielandschap van een verzekeraar bestaat uit een verzameling software systemen die onderling samenwerken. Certigo Platform heeft daarom uitstekende integratie mogelijkheden.

Proces integraties

Integraties met externe databronnen ondersteunen het uitvoeren van processen in een verzekeringsadministratie. Deze proces integraties zijn veelal nuttig voor het bewaken van de datakwaliteit (KvK nummer, branchecode, postcode), om zekerheid te hebben over premiebepalende gegevens (audascan, Roy-data) of om op gestandaardiseerde wijze data uit te wisselen met keten partners (zoals de ADN berichten en Roy-data meldingen).

Systeem integraties

Bedrijven bundelen per capability de expertise en uniformeren processen. Elke bedrijfs capability beschikt daarom bij voorkeur over zijn eigen ICT hulpmiddelen. Aanpassingen aan bedrijfsprocessen worden dan bedrijfsbreed, op één plek, beheerd. Hiermee worden premieverschillen tussen distributie kanalen voorkomen, altijd de juiste correspondentie verzonden en geborgd dat het financiële systeem volledig in cotrol is.

Certig Platform heeft daarom gestandaardiseerde systeem integraties met de aanpalende systemen, zoals de financiële administratie en documenten opmaak.

Een composable onderneming (Gartner) realiseert ideeën door ICT onderdelen en bedrijfsprocessen steeds aan te passen. Een open API, events channel en UI integratie architectuur zijn daarom voorwaardelijk.

Experience integraties

Managers, schadebehandelaars, acceptanten en verzekeringsnemers hebben allemaal een eigen behoefte op welke wijze zij met het systeem werken. Veel informatie op een vol scherm om het volledige dossier te snappen voor een dagelijkse en ervaren gebruiker of juist zo weinig mogelijk informatie om één specifieke handeling makkelijk uit te kunnen voeren door een gebruiker die misschien maar één keer per jaar met het systeem werkt. Daarom worden er verschillende user experiences ingezet: een dashboard, een panel, een extern systeem of een conversational dialog, zoals een AI driven chatbox.

De Certigo integratie platform visie

Certigo Platform geeft verzekeringsondernemingen de vrijheid voor het doorontwikkelen en aanpassen van producten en diensten. De hieruit voortvloeiende technologie visie is dat Certigo Platform een uitstekend en volledig integratie platform biedt voor alle gewenste integraties; nu en in de toekomst.

API’s

Het Certigo integratie platform biedt verschillende soorten API integraties, zoals synchrone, a-synchrone, batch en file transfers. De API integraties gebruiken daarbij een set aan gedeelde services, gebundeld in de API Gateway. Deze services zorgen op een eenduidige wijze voor o.a. beveiliging, authenticatie, performance bewaking en foutafhandeling.

De documentatie van de API’s is gepubliceerd en beschikbaar voor onze klant integratie teams.

Event channels

Certigo Platform kent een message based architectuur, die volop benut wordt voor interne integraties. Er zijn ook externe – op berichten gebaseerde – event channel integraties. Een speciale vorm van events zijn de taken en signalen. Certigo Platform kent taken voor de backoffice gebruikers, zoals voor het behandelen van acceptatieverzoeken of het accorderen van een uitkering. Signalen worden gebruikt als taken tussen systemen; bijvoorbeeld de notificatie over een verstreken betalingstermijn.

User interface

De Certigo Platform user interface (UI) staat los van de applicatielogica. De applicatielogica wordt uitgevoerd door een service die aangeroepen wordt door een Certigo panel, een portaal API of een conversational dialog. Welke integratie ook wordt gebruikt, dezelfde applicatie logica wordt uitgevoerd.

© 2024 Netaspect All rights reserved