Verhoog efficiency met AI

In het offerte- en acceptatieproces wordt veel expertise van acceptanten ingezet. Alleen niet altijd voor de juiste aanvragen. Acceptanten kunnen veel tijd kwijt zijn aan routinematige acceptaties of kostbare tijd en aandacht besteden aan offertes die een heel kleine kans hebben om een polis te worden. Kansrijke offertes blijven dan te lang liggen.

Door de offerte- en polisaanvraag werkvoorraad door een AI model te halen kan hier veel winst behaald worden. De offerte- en acceptatie AI assistent van Onesurance kan bijvoorbeeld de werkvoorraad uitsorteren en de acceptant helpen met waardevolle voorspellende data om de acceptatie efficienter te laten verlopen. Dit kan een conversie verbetering van tientallen procenten opleveren. Een extra efficiency verbetering wordt behaald door de STP criteria steeds scherper in te stellen, gesupporteerd door de voorspellende data uit het AI model.

Certigo Platform bevat de integraties om deze, en andere, AI modellen optimaal te benutten in de bedrijfsvoering. Certigo levert niet alleen de data van hoge kwaliteit voor het model, maar beschikt ook over voorzieningen om met het AI model ‘samen te werken’.

Samenwerken met AI

Feedback naar Certigo

De uitkomsten van het AI model worden aan de acceptant aangeboden in de vorm van:

  • taken in de werkbak met een stoplicht indicatie en extra informatie
  • vorspelling onderbouwing van het AI model in het acceptatieverzoek
  • een offferte (mutatie) of polisaanvraag (mutatie) die klaarstaat om afgerond te worden

Feedback naar het AI model

Om het AI model steeds slimmer en beter te maken is het noodzakelijk om steeds feedback te geven hoe het zijn werk doet. Hiervoor hebben de acceptatnten een dumpje (omhoog/omlaag) in het acceptatieverzoek om feedback aan het AI model te geven. Een duimpje omhoog als de acceptant de assistentie waardeert en een duimpje omlaag als het model ernaast zat.

In dit demo webinar wordt de integratie van Certigo Platform met Onesurance getoond. Hoe helpt AI assistentie om de efficiency van het offerte en aanvraagproces te verhogen en welke voorzieningen heeft Certigo Platform om het gebruik van een AI model te operationaliseren in het bedrijfsproces.

© 2024 Netaspect All rights reserved