Netaspect directie uitgebreid

Netaspect directie uitgebreid

Breda, 18 november 2020. De Netaspect directie wordt uitgebreid met de benoeming van Patrick de Blok. Patrick is vanaf de eerste ontwikkeling van Certigo betrokken bij het toepassen van software en ICT voor het verbeteren van verzekeringsadministraties. Momenteel...
Nooit meer naar radar

Nooit meer naar radar

Nooit meer hoeven uit te leggen dat uw complexe administratie systeem een steekje heeft laten vallen? Eén van de cruciale criteria voor Certigo Platform is het beschikbaar hebben van tastbare vooraf integraal ontworpen en geteste verzekeringsproducten. Deze zogenaamde...
Website

Website

De Netapect website is verbeterd. We gaan je nu vaker en meer informeren over de ontwikkelingen op het snijvlak van de verzekeringsadministratie en...