Reference case: de Vereende

De Vereende (voorheen de VAN) treedt op als verzekeraar onder de labels BAVAM en Rialto verzekeringen en voert daarnaast ook het management over het Waarborgfonds Motorverkeer, het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars en gespecialiseerde pools als de Milieupool, de Atoompool en de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden. Medio 2013 concludeerde de Vereende dat de verschillende bestaande applicaties voor deze verzekeringsadministraties beperkingen opleggen voor het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Besloten is daarom om naar één moderne, eenduidige, oplossing voor de polis, schade en financiële administratie te migreren.

Kantoor de Vereende
Met Certigo krijgen we een kernapplicatie voor onze onderneming waarmee we met vertrouwen de toekomst in kunnen
Nico Barendse, directeur Vereende

Reference case: Turien

Kantoor Turien

Keuzevrijheid, maatwerk en gemak zijn voor de assuradeur Turien & Co. de kernthema’s die langetermijnrelaties waarborgen. Turien & Co. biedt een uitgebreid pakket verzekeringen aan van meerdere verzekeraars. Efficiënte en flexibele software biedt de basis voor deze dienstverlening.

Keuzevrijheid, maatwerk en gemak bieden is ons doel
Peter van Geijtenbeek, Algemeen directeur Turien & Co. Assuradeuren

Contact

Westbroek 39
4822 ZX Breda
Tel: 076 33 33 500
mail@netaspect.nl

Social media