Systeem integratie voor het datawarehouse

Netaspect heeft de levering van de Certigo Data Interface aangekondigd. De Data Interface is een Certigo systeem integratie voorziening voor het datawarehouse. Alle in Certigo opgeslagen data is, onafhankelijk van de transactie data opslag, in één relationeel datamodel beschikbaar. De Data Interface glossary beschrijft alle metadata kenmerken van de attributen.

Stabiele vindplek

De loskoppeling van de fysieke dataopslag en transactieverwerking technologie maakt de Data Interface de stabiele vindplek voor het bedrijfsbrede datawarehouse. Bij nieuwe Certigo releases wordt de stabiliteit van het Data Interface datamodel gerespecteerd. Hierdoor blijven de BI rapportages en data producten ongestoord beschikbaar en wordt de historische vergelijkbaarheid van data geborgd.

Generieke attributen voor borging bedrijfsbrede betekenis

De betekenis van data die bedrijfsbreed wordt gebruikt dient bij alle afdelingen en rapportages gelijk te zijn. De Data Interface bevat daarom aanvullende generieke attributen, voor data elementen die in alle verzekeringsproducten voorkomen. Denk hierbij aan bedrag eigen risico, de verzekerde som en percentage collectiviteitskorting.

Ook de blijvende gelijke betekenis van deze aanvullende generieke attributen wordt door Netaspect geborgd bij het uitbrengen van nieuwe Certigo releases.

 

 

Terug