Wat ‘de Business’ nodig heeft

Als resultaat verantwoordelijke voor de business is snel kunnen doorpakken om veranderingen door te voeren van groot belang. Veranderingen zoals nieuwe samenwerkingen met interessante nieuwe klantgroepen. Of veranderingen om met nieuwe verzekeringsproducten een nieuwe markt aan te boren, of de premiestelling beter aan te laten sluiten op de schadelast. En natuurlijk een verbeterde serviceverlening voor de klanten door betere verzending van documenten of een adviesmodule introduceren. Je wilt dat deze veranderingen niet eindeloos op zich laten wachten, maar snel doorgevoerd kunnen worden.

Certigo Platform is het software systeem dat dit waarmaakt: een volledig nieuw ontwikkeld cloud verzekeringsadministratie software platform.

Graag begrijpen we meer van jouw uitdagingen om snelheid te maken met je huidige software systeem; dan sparren we graag met je én laten we zien wáár Certigo Platform anders is.

Neem contact op met sales@netaspect.nl en we pakken door.

Artikelen & links

Zijn verzekeringsadministratie vernieuwingsprojecten onhanteerbaar groot en duren ze altijd veel te lang?
In aspecten #1 (onze blog serie) vertellen we waarom instappen op het Certigo Platform 60% minder doorlooptijd nodig heeft dan een traditioneel implementatieproject.

 


Een lezenswaardig McKinsey Digital artikel over de productiviteit van de verzekeraar van de toekomst (2030).
“The most productive insurance IT organizations of 2030 will be those that embrace an ecosystem approach to capabilities.”

 


Waarom Turien een eigen premierekenbox als software component inzet om een innovatief product te bieden.

 

De 5 cruciale criteria.

De verzekeringswereld maakt een periode van snelle veranderingen door. Is uw onderneming in staat om voortdurend mee te bewegen en te vernieuwen? Is uw bedrijfssoftware capability daarbij in staat de veranderingen in de verzekeringsadministratie te bieden die nodig zijn? Kunt u, met andere woorden, blijven concurreren?
Wat zijn de 5 cruciale criteria voor een verzekeringsadmnistratie om de business dynamiek te versterken. U leest het in onze whitepaper.

Ontvang nu onze whitepaper

Wat zijn de 5 cruciale factoren voor een succesvolle dynamische verzekeringsadministratie?
Je leest het in onze whitepaper.

uw emailadres wordt gebruikt om de whitepaper af te leveren en u verder te informeren