Het is prettig
verzekeren met

Functionaliteiten Certigo Platform

De Certigo Platform software biedt zeer uitgebreide functionaliteit. Hieronder zijn de belangrijkste functionele features uitgelicht.

 

Offertes

Offertes voor een polisaanvraag kunnen opgevoerd worden of een polisaanvraag kan direct worden ingediend. Offerteaanvragen hebben een eigen set acceptatieregels per productvariant en die kan afwijken van het acceptatiekader van de polisaanvraag. Offertes kunnen via een tussenpersoonportaal ingevoerd worden óf direct in Certigo Platform Policy door medewerkers van de verzekeraar. In alle gevallen worden dezelfde validaties en controles uitgevoerd. Offertes kunnen automatisch geaccepteerd worden en leiden tot een polisafgifte. Er is tevens ondersteuning voor offertemutaties, zowel in het tussenpersoonportaal als Certigo Platform Policy.

Polissen

Certigo Policy heeft de structuur van pakket, polis, verzekerd object en dekking. Hier is in het gebruikers dashboard eenvoudig doorheen te navigeren door in de navigatieboom een niveau te selecteren. De huidige versie van de polis wordt getoond, maar ook historische en toekomst versies zijn met één klik in te zien. De verschillen ten opzichte van de huidige versie zijn op veldniveau zichtbaar. Terugwerkende kracht mutaties worden ondersteund met een wizard. Polissen kunnen ook deelnemende objecten hebben die door de verzekeringsnemer zelf beheerd kunnen worden. 

Acceptatie

Offerte-, polisaanvragen en polismutaties worden beoordeeld met behulp van acceptatieregels. In het acceptatiedashboard werken acceptanten aan uitgevallen aanvragen. Op basis van punten worden acceptatieverzoeken gekoppeld aan de juiste acceptanten. Door het toevoegen van bijvoorbeeld extra clausules kunnen uitgevallen aanvragen alsnog worden geaccepteerd. De beheerders hebben inzicht in de acceptatieregels per productvariant en kunnen deze regels bijsturen. UBO en Fish controles zijn standaard aanwezig.

Verhaal & regres

Voor schades kan worden bepaald of er bij een derde verhaal te halen is. Hiervoor wordt een verhaal vordering vastgesteld door de schadebehandelaar en aan financiën aangeboden. Daarnaast kan er een regresreservering worden bepaald of bijgesteld, die ook aan financiën wordt aangeboden. Afgeronde vorderingen kunnen worden teruggekoppeld richting Certigo Platform Claims waarna de herverzekeringsclaim automatisch wordt bijgewerkt en aangeboden aan financiën.

Schade registreren

Schadedossiers kennen een incident, schadeoorzaken en één of meer schades. Schades (zoals bij een WIA verzekering) worden per schadejaar bijgehouden of per schadeincident (motorrijtuigen). Certigo Platform Claims legt alle typen schades (branches) gestructureerd en eenvoudig vast, waarmee de basis is gelegd voor een volledige en sluitende schade analyse en rapportage voor onder andere De Nederlandsche Bank. Schade relaties kunnen met meerdere rollen worden vastgelegd. Invoer kan door schadebehandelaars van de verzekeraar of vanuit een extern portaal of een business partner, zoals een ruitherstel bedrijf. Elke verandering in het dossier wordt historisch vastgelegd, zodat de tijdlijn volledig te volgen is. 

Schadebehandeling

Schadebehandelaars werken vanuit het overzichtelijke dashboard aan de dossiers. Herstelopdrachten worden bijgehouden, correspondentie aangemaakt, verwerkt en vastgelegd. Met taken en rapellen blijft de schadebehandeling overzichtelijk en in control. De schadereserve, uitkeringsreserve, regresreserve en herverzekeringreserve worden vanuit één bron opgebouwd en onderhouden.

Verzekeringsproducten

Certigo Platform bevat als startpunt een grote set practiceproducten. Dit zijn volledige verzekeringsproducten – inclusief integraties – voor particuliere en zakelijke schade, inkomen en leven.
Verzekeraars personaliseren zelf de practiceproducten naar de eigen productvarianten. Verdere verfijning kan voor tussenpersonen, collectiviteiten en de portalen.

Datawarehouse

Alle Certigo polis- en schadedossier gegevens zijn met de Certigo integratie voorzieningen beschikbaar voor een datawarehouse. Deze Data Interface is een stabiele bron van alle verzekeringsadministratie data voor BI en andere data bewerkingen.

Distributie

Distributieafspraken met tussenpersonen worden in Certigo vastgelegd in tussenpersooncontract afspraken en sturen het gedrag van het systeem. Onder andere bevat dit de set aan verzekeringsproducten die bemiddeld mogen worden, met maatschappij of tussenpersoon incasso en de commissie afspraken.

Portalen

De Certigo Platform portalen API bevat methodes die portaalonafhankelijk zijn. De keuze is aan u om de portaal dialogen zelf te ontwerpen of om de door Netaspect geleverde portaal dialogen te gebruiken.
Er zijn methodes voor offerte-, polisaanvraag, polisinzage en polismutatie dialogen. In alle gevallen op basis van dezelfde centraal in Certigo vastgelegde verzekeringsproduct kenmerken en tussenpersoonafspraken. 

 Herverzekeren

Excess of loss en quota share herverzekeringscontracten worden vastgelegd op productniveau of per individuele polis. De herverzekeringsreserve en herverzekeringsclaims worden nu automatisch bepaald en bijgehouden. Bij het schademelden worden groot-schade dossiers ook onmiddellijk herkend, zodat de melding naar de herverzekeraar tijdig en correct kan plaatsvinden.

Dashboards

Gebruikers van Certigo Platform werken dagelijks vanuit overzichtelijke Dashboards. Hier wordt alle informatie rondom bijvoorbeeld een polis of een dossier getoond. Ook niet in Certigo Platform aanwezige data – zoals historische polissen in een back-up bestand – worden in schermonderdelen bij de polis getoond.

Productdocumentatie

De Certigo Platform productdocumentatie is vrij toegankelijk voor iedere geïnteresseerde in Certigo.

Neem contact op met sales@netaspect.nl om de toepassing van Certigo Platform in jullie situatie te bespreken. We denken graag met je mee!