aspecten #1

Tastbare functionaliteit

Een verzekeringsadministratie vervangen is een omvangrijk project. Dit project kost onnodig veel tijd als op traditionele wijze software wordt geïmplementeerd of wanneer uit een software toverbox vol functionaliteiten het nieuwe systeem nog moet worden samengesteld. Dat gaat veel te lang duren, dit kan anders. Door te starten met tastbare functionaliteit wordt enorm veel tijd bespaard.

Eén ding hebben de adviezen en aanpak voor het succesvol ontwikkelen en toepassen van software systemen met elkaar gemeen; maak het nieuwe systeem zo snel mogelijk tastbaar.
Nieuwe gebruikers van het systeem kunnen dan eerder en betere feedback geven op omissies of beperkingen. Hiermee wordt veel tijd bespaard.

Voor een verzekeringsadministratie betekent dit dat het grote waarde heeft als het startpunt van het propject een volledig systeem omvat, met tastbare functionaliteit. Omdat een verzekeringsadministratie zeer veel integraties met andere systemen heeft (moet hebben) betekent een volledig systeem niet alleen de verzekeringsproduct definities, maar ook alle relevante integraties.

Dit verklaart de opkomst van cloud software platformen. Bij het in gebruik nemen van een dergelijk systeem – dat wordt vaak onboarding genoemd – zijn de standaard integraties direct werkend aanwezig. Vanaf dag één zijn de nieuwe gebruikers aan het werk met tastbare functionaliteit.

Gebruikers maken de eigen productvarianten, sluiten verzekeringen op het portaal. Geaccepteerde polisaanvragen worden polissen en de output is beschikbaar. Indien de acceptatie-regels tot uitval leiden worden de acceptatieverzoeken verwerkt door het opmaken van bijvoorbeeld een aanvullende clausule. De prolongatie wordt gedraaid en de boekingen voor het financiele systeem gecontroleerd, de data is beschikbaar in een datamart voor analyse en rapportage.

60% besparing van de doorlooptijd

De snelle onboarding vanwege de direct beschikbare tastbare functionaliteit bespaart tot 60% op de doorlooptijd van een traditioneel implementatie project.

snelle onboarding
Bij onboarding is maar 40% doorlooptijd nodig in vergelijk met een traditioneel software project

Omdat de geboden verzekeringsproduct oplossing al in zijn volledigheid is ontworpen en ingericht is er aanzienlijk minder effort nodig bij onboarding in vergelijking tot een traditionele implementatie. Omdat er veel minder configuratie en integratie werk door het projectteam wordt gedaan werkt dit ook direct door in de test effort. Onze ervaring is dat de besparing al snel oplooopt tot 60%.

Snelle onboarding

Onboarding is het in gebruik nemen van een cloud software platform. Onboarding is een aanzienlijk korter traject dan een traditioneel implementatie project. De volgende besparingen worden behaald:

Requirements opstellen sneller

Het is in de praktijk gebleken dat het voor backoffice medewerkers, en eigenlijk geldt dit gewoon voor iedereen die ander werk doet dan een systeem analist, lastig is om gewenste werking en verbeteringen van het dagelijks werk te vertalen naar kenmerken van een nog niet tastbaar software systeem. Het werkt veel sneller en beter om een tastbaar systeem te gebruiken en aan te geven waar verbeteringen mogelijk zijn.

Parameter configuratie sneller

Software kan over het algemeen ingesteld worden met honderden parameters. Traditionele projectteams raken gemakkelijk de weg kwijt in al deze mogelijkheden. Apple heeft er een business model van gemaakt om haar producten eenvoudig, maar krachtig, te maken.

Een goed cloud software platform heeft de inzet van de software ook eenvoudig gemaakt; door alleen  relevante parameter settings aan de gebruikers ter beschikking te stellen en de overige complexiteit af te schermen. Dit bespaart veel tijd.

Interfaces en aansluitingen sneller

Integraties naar omliggende systemen hebben gedrag dat direct afgeleid is van de geadministreerde verzekeringsproducten. Als de complexiteit ook hier al is weggehaald door het cloud software platform zal  het aannmaken van de ADN berichten, UBO check, Fish connecties, KvK controles etc. snel operationeel zijn.

Integratie test sneller

Hoe minder te testen technische componenten, te kiezen en in te stellen parameter settings, hoe minder de hoeveelheid integratie testwerk. Dit heeft zelfs een exponentieel karakter, omdat het aantal combinaties van te testen gedrag drastisch minder is bij het direct beschikbaar hebben van tastbare functionaliteit.

Gebruikers test sneller

Omdat gebruikers vanaf de start van het project zelf betrokken zijn zal de gebruikers test aanzienlijk minder tijd vergen.

 

 

 

 

Certigo Platform is een cloud verzekeringsadministratie software platform, ontwikkeld en geleverd door Netaspect Software BV. Door personalisatie worden vanuit template practiceproducten razendsnel productvarianten gelanceerd of aangepast. Certigo Platform is beschikbaar als een schaalbare, veilige en toekomstvaste dienst op basis van Microsoft Azure.

Kees van Musscher, algemeen directeur Netaspect, publiceert periodiek de opmerkelijkste aspecten op het gebied van verzekeringsadministratie en software platformen. Wat zijn de ontwikkelingen waar verzekeraars van kunnen profiteren op het gebied van innovatieve bedrijfssoftware en nieuwe ICT servicemodellen.


Terug