aspecten #7

De meest waardevolle asset van elke verzekeringsonderneming is data. De basisapplicaties voor de administratieve processen zijn de primaire verzekeringssystemen voor de polis- en schadeafhandeling. Een applicatie architectuur voor het borgen van een uitstekende datakwaliteit van deze verzekeringsadministratie is dus essentieel.

Drie pijlers

Wij denken dat er drie pijlers zijn voor het bieden van een uitstekende datakwaliteit van een verzekeringsadministratie; drie uitgangspunten voor een software systeem dat primair ontwikkeld is om data van hoge kwaliteit te leveren voor de datagedreven verzekeringsonderneming.

Verzekeringsproduct attributen voor de hele levenscyclus

Een verzekeringsproduct heeft een eigen levenscyclus. Elk verzekeringsproduct doorloopt een specifiek ‘administratief’ traject van offerte aanvraag, acceptatie, prolongeren, muteren van een polis, gerelateerde schades, reserveringen en schade-uitkeringen en dan nog het eventueel opschorten en weer in kracht herstellen van een dekking. Daarnaast kan het op de polis gesloten verzekeringsproduct versies hebben en bijvoorbeeld na een contractprolongatie een nieuwe dekking of een nieuwe premieberekening methode bevatten.

Een verzekeringsadministratie voor de datagedreven verzekeraar heeft een slimme verzekeringsproduct engine om de polis- en productversies direct bij de bron in goed gestructureerde data vast te leggen.

Moderne software systemen, zoals Certigo, definiëren bijvoorbeeld de structuur van de applicatiedata in metadata. Groot voordeel hier van is dat aanpassingen aan een verzekeringsproduct (een veldje er bij) eenvoudig doorgevoerd worden door enkel de metadata definitie aan te passen. Dit is met traditionele software (relationele database) niet mogelijk, omdat de software functionaliteit een vaste vooraf gedefinieerde verzekeringsproduct structuur verwacht.
De functionaliteit van Certigo is wel in staat elke metadata definitie te ‘begrijpen’.

Traditionele systemen bieden vaak ‘vrije velden’ mogelijkheden om wijzigingen aan verzekeringsproducten te faciliteren. De invoer validatie en uniformiteit van data in deze velden en daarmee de datakwaliteit is echter onvoldoende.

Enkelvoudige data validatie

De tweede applicatie architectuur pijler is dat invoer data validaties enkelvoudig – dus met dezelfde logica – worden uitgevoerd.

Of de polis aanvraag data nu ‘arriveert’ door een backoffice medewerker die telefonisch een polis sluit, door een bemiddelaar die in een tussenpersonenportaal de polis sluit of via een embedded polis-sluit proces: dezelfde logica, premieberekening, acceptatieregels en vast te leggen data worden toegepast.

Dit is alleen mogelijk als er krachtige systeem integraties worden geboden die het aanroepen en gebruiken van de enkelvoudige logica (acceptatie services) door externe dialogen – zoals portalen – mogelijk maakt.

Een hieraan gelieerd belangrijk architectuur principe is dat door proces integraties op een eenvoudige wijze externe validaties en informatiebronnen worden benut om de datakwaliteit te borgen. Bijvoorbeeld voor postcode-huisnummer controles, SBI-codes, of een UBO check.

Een stabiele databron voor het datawarehouse

Een slimme product engine voor het volledig vastleggen van de applicatie data in alle stadia van de levenscyclus en het efficiënt valideren van data invoer is niet voldoende om een maximale bijdrage aan de waarde van de data te leveren.

De data bewerking en analyse ná de initiële vastlegging in de verzekeringsadministratie heeft enorme waarde. Hiervoor wordt door verzekeraars een datawarehouse in allerlei verschijningsvormen gebruikt. De derde applicatie architectuur pijler is daarom het bieden van een stabiele en volledige databron voor het datawarehouse. Groot voordeel is dat de historische vergelijkbaarheid van de data geborgd wordt en de investeringen in het datawarehouse veel beter renderen

Legacy is veredelde typemachine

huidige polis administratie software pakketten, die momenteel nog veel in gebruik zijn bij verzekeringsondernemingen in Nederland, zijn ontwikkeld met het verkeerde doel voor ogen: het kunnen opmaken van een fysiek polisblad. Belangrijke objectgegevens, acceptatie omstandigheden en toegepaste commerciële premiekortingen worden niet of in ongestructureerde vrije tekst velden vastgelegd met als enige doel om het polisblad te kunnen vullen en afdrukken. Het goed valideren en correct gestructureerd vastleggen van polis data – wat het doel zou moeten zijn – heeft daarbij te weinig aandacht gehad. Goede analyses op de kenmerken van de portefeuille, zoals resultaten per premiemethodiek, afwijkingen op de clausules en de effectiviteit van het  acceptatiekader zijn vervolgens niet uit te voeren.

Meer lezen

Certigo Platform datamarts beschikbaar

Netaspect software is leverancier van Certigo. De Certigo software biedt alle functionaliteit voor een open en aanpasbare verzekeringsadministratie; dé basis voor elke digitale en werkelijk datagedreven verzekeringsonderneming.
Certigo Platform is een innovatieve schaalbare dienst voor het Certigo verzekeringsadministratie software platform op basis van Microsoft Azure.

Kees van Musscher, algemeen directeur Netaspect, publiceert periodiek de opmerkelijkste aspecten op het gebied van verzekeringsadministratie en software platformen. Wat zijn de ontwikkelingen waar verzekeraars van kunnen profiteren op het gebied van innovatieve bedrijfssoftware en nieuwe ICT servicemodellen.

Terug