aspecten #2

De bedrijfsbesturing data van een verzekeringsonderneming is het eindstation van een omvangrijk logistiek data proces. Hoe compleet en van welke kwaliteit deze data is hangt af van het bedrijfs data management.

Uitdagende datalogistiek

Data producten zijn het tastbare eindproduct van een verzekeraar. De datalogistiek is het proces waarmee data vanuit vele systemen wordt opgewerkt tot een tastbaar data product.
Door personen en systemen uitgevoerde engagements met de onderneming leiden tot transacties in de core systems van de verzekeringsadministratie. Onafhankelijk van de transactie technologie worden alle attributen in een separate data interface verzameld en aangeboden als een stabiele bron aan het bedrijfsbrede data lake. Hier wordt de verzekeringsadministratie data gecombineerd met data uit de andere bedrijfssystemen. Door doelgroep gerichte datamarts samen te stellen worden de data producten voorzien van de juiste databronnen. De data producten zijn klikbare rapportages en datasets voor analisten en business managers. Bedrijfsbrede data diensten zijn data producten voor toepassing in de verzekeringsadministratie software of in andere systemen; concentratierisico, schadereserve default waarde of DNB staten datasets.

Besturingsmodel 

De beheersing van de onderneming start met het formuleren en effectief toepassen van het besturingsmodel. De bedrijfsleiding kiest stuur parameters die de uitkomsten van het productieproces beschrijven. Op basis van gestelde doelen kan bepaald worden of de werkelijke uitkomsten daarmee in lijn zijn of nadere actie vergen.

De schade behandeltijd is bijvoorbeld een stuur parameter voor de klanttevredenheid. De combined ratio van elk individueel verzekeringsproduct moet onder de 95 liggen om continuïteit te borgen.

Het tweede element van het besturingsmodel is een eenduidig begrippenkader; de ontologie. In aanvulling op de wettelijk bepaalde accounting- en verzekeringsstandaarden definiëren verzekeraars de exacte toepassing van het bedrijfseigen begrippenkader in het besturingsmodel. Wat is precies de verdiende premie, doorlooptijden van schadedossiers en schadelast.
Het besturingsmodel geeft de kaders; een goede datalogistiek is de basis voor beheersing van de digitale verzekeringsfabriek.

Betekenis en vergelijkbaarheid 

Er worden grote investeringen gedaan in BI en datawarehouse projecten. De door de verzekeringsadministratie geleverde data moet daarom in de tijd dezelfde betekenis en inhoud hebben en een stabiele bron zijn. Alleen dan blijven de rapportages en analyses ‘werken’ en historisch vergelijkbaar.
De volgende vier features van de verzekeringsadministratie software zijn daarvoor vereist:

Verzekeringsproduct definities beheer 

Alle attributen en kenmerken van een verzekeringsproduct worden alleen in de product engine beheerd, maar de verzekeringsproduct definities worden geconsumeerd door alle relevante systemen. Bijvoorbeeld: dekkingsgegevens in een schademeld systeem van een business partner, waardebereiken van een verzekeringsproduct kenmerk in alle portalen en interfaces.

Enkelvoudige betekenis attributen 

Over de verzekeringsproducten heen zijn de betekenis en metadata van de bedrijfsbrede begrippen hetzelfde. Eigen risico, bonus/malus trede en verzekerde som.

Stabiele bron in de tijd

Door ontkoppeling van de transacties opslag en technologie met een Data interface is er een stabiele bron voor de BI en datawarehouse pipelines. De Data Interface dient alle attributen en alle mutaties daarvan te bevatten, zodat de granulariteit en frequentie van het ‘data inlezen’ een keuze is.

Glossary 

De betekenis en metadata van de attributen dient in de vorm van een goed raadpleegbare glossary beschikbaar te zijn.

Meer lezen

Certigo Data interface aangekondigd


Certigo Platform is een cloud verzekeringsadministratie software platform, ontwikkeld en geleverd door Netaspect Software BV. Door personalisatie worden vanuit template practiceproducten razendsnel productvarianten gelanceerd of aangepast. Certigo Platform is beschikbaar als een schaalbare, veilige en toekomstvaste dienst op basis van Microsoft Azure.

Kees van Musscher, algemeen directeur Netaspect, publiceert periodiek de opmerkelijkste aspecten op het gebied van verzekeringsadministratie en software platformen. Wat zijn de ontwikkelingen waar verzekeraars van kunnen profiteren op het gebied van innovatieve bedrijfssoftware en nieuwe ICT servicemodellen.

Terug