aspecten #4

Een polis- en schadeafhandeling administratie bestaat uit een grote set samenwerkende software systemen. Die set verandert voortdurend in aantal en samenstelling, omdat je als verzekeraar processen en systemen wil blijven aanpassen aan de markt- en klantwensen. Certigo Platform biedt daarom uitstekende integratie mogelijkheden; deze aspecten beschrijft onze productvisie.

Grote set samenwerkende software systemen

De integratie voorzieningen van een verzekeringsadministratie bestaan uit drie typen.

Proces integraties

Integraties met externe databronnen ondersteunen het uitvoeren van processen in een verzekeringsadministratie. Deze proces integraties zijn veelal nuttig voor het bewaken van de datakwaliteit (KvK nummer, branchecode, postcode), om zekerheid te hebben over premiebepalende gegevens (audascan, Roy-data) of om op gestandaardiseerde wijze data uit te wisselen met keten partners (zoals de ADN berichten en Roy-data meldingen).

Systeem integraties

Verzekeraars bundelen expertise en uniformeren processen. Door de verantwoordelijkheid voor bedrijfsfuncties enkelvoudig te laten verzorgen door dezelfde software wordt voorkomen dat er bijvoorbeeld premieverschillen voorkomen, verkeerde correspondentie wordt verzonden en geborgd dat het financiële systeem aansluit met de polisadministratie.

Het polisadministratie- en schadeafhandeling systeem integreert daarom met de aanpalende systemen, zoals de financiële administratie en de documenten opmaak.

Experience integraties

Managers, schadebehandelaars, acceptanten en verzekeringsnemers – de diverse gebruikers van de verzekeringsadministratie – hebben allemaal een eigen behoefte op welke wijze zij met het systeem werken. Veel informatie op een vol scherm om het volledige dossier te snappen voor een dagelijkse en ervaren gebruiker of juist zo weinig mogelijk informatie om één specifieke handeling makkelijk uit te kunnen voeren door een gebruiker die misschien maar één keer per jaar met het systeem werkt. Daarom worden er verschillende experiences ingezet: een dashboard, een panel, een extern systeem of een conversational dialog, zoals een AI driven chatbox.

Een composable onderneming (Gartner) realiseert ideeën door ICT onderdelen en bedrijfsprocessen steeds aan te passen. Een open API, events channel en UI integratie architectuur zijn daarom voorwaardelijk.

 

De Certigo integratie platform visie

Certigo Platform geeft verzekeringsondernemingen de vrijheid voor het doorontwikkelen en aanpassen van producten en diensten. De hieruit voortvloeiende technologie visie is dat Certigo Platform een uitstekend en volledig integratie platform biedt voor alle gewenste integraties; nu en in de toekomst.

Uitgangspunt is om de technische integratie voorzieningen mee te laten groeien met de stand van de techniek, met behoud van de functionele werking van de integraties. Het Certigo integratie platform bestaat uit software én gepubliceerde documentatie van de API’s, event channels en user interface.

API’s

Het Certigo integratie platform biedt verschillende soorten API integraties, zoals synchrone, a-synchrone, batch en file transfers. De API integraties gebruiken daarbij een set aan gedeelde services, gebundeld in de API Gateway. Deze services zorgen op een eenduidige wijze voor o.a. beveiliging, authenticatie, performance bewaking en foutafhandeling.

De documentatie van de API’s is gepubliceerd en beschikbaar voor onze klant integratie teams.

Event channels

Certigo Platform kent een message based architectuur, die volop benut wordt voor interne integraties. Er zijn ook externe – op berichten gebaseerde – event channel integraties. Een speciale vorm van events zijn de taken en signalen. Certigo Platform kent taken voor de backoffice gebruikers, zoals voor het verwerken van inkomende correspondentie of het accorderen van een uitkering. Signalen worden gebruikt als taken tussen systemen; het financiële systeem bevragen over open premie posten en bij een verstreken betalingstermijn en herinnering een signaal voor de polisadministratie afgeven dat de dekking moet worden ingetrokken.

User interface

De Certigo Platform user interface (UI) staat los van de applicatielogica. De applicatielogica kan dus aangesproken worden door een service van een Certigo panel, een portaal API of een conversational dialog.

 

Meer lezen:

Certigo Platform is een cloud verzekeringsadministratie software platform, ontwikkeld en geleverd door Netaspect Software BV. Door personalisatie worden vanuit template practiceproducten razendsnel productvarianten gelanceerd of aangepast. Certigo Platform is beschikbaar als een schaalbare, veilige en toekomstvaste dienst op basis van Microsoft Azure.

Kees van Musscher, algemeen directeur Netaspect, publiceert periodiek de opmerkelijkste aspecten op het gebied van verzekeringsadministratie en software platformen. Wat zijn de ontwikkelingen waar verzekeraars van kunnen profiteren op het gebied van innovatieve bedrijfssoftware en nieuwe ICT servicemodellen.


Terug