aspecten #3

Commerciële bedrijfssoftware is een kleine veertig jaar beschikbaar. De wijze waarop de software wordt aangeboden en ingezet binnen verzekeringsondernemingen heeft zich vooral de laatste jaren tot volwassenheid ontwikkeld. Wat betekent dit voor de rolverdeling tussen de software leverancier en de ICT afdeling?

Volwassenwording bedrijfssoftware

De door gespecialiseerde, zelfstandige, leveranciers ontwikkelde en aangeboden bedrijfssoftware voor verzekeraars heeft een sterke groei naar volwassenheid doorgemaakt. Jaren geleden leverden software leveranciers een tape af bij het rekencentrum. Er werd verwacht dat de klant met  externe adviseurs de software op een succesvolle wijze in de organisatie ingezet krijgen. Dit betekent dat er een grote hoeveelheid specialistische werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, die ook allemaal invloed op elkaar hebben, zoals de technische software installatie, het integreren in het applicatielandschap, het bepalen en inrichten van de applicatie settings en live brengen van de software.

“Alle verantwoordelijkheid werd in die tijd zelfs
 met plezier door de verzekeraars aanvaard.”

Hoe anders is de huidige praktijk. De maatstaf nu is dat de software als een dienst beschikbaar word gesteld; de leverancier neemt verantwoordelijkheid voor de benodigde infrastructuur, installatie en integratie. Het in gebruik nemen van de software mag van kop tot staart hooguit enkele maanden duren, geen jaren. Dit is mogelijk geworden door de industrialisering van de ICT bedrijfstak; niet bedrijfsspecifieke verantwoordelijkheden worden op grote schaal en gestandaardiseerd door de leverancier verzorgd en als dienst aangeboden. De blijvende werking van de volledige administratieve keten wordt geborgd, zoals de ADN berichten, boekingen naar het financiële systeem en het consistent voeden van de BI datamarts.

Het beheren van de software door de klant concentreert zich nu op het snel aanpassen van bedrijfsspecifieke, onderscheidende, verzekeringsproduct en proces kenmerken. Een verandering van premiemethodiek, een extra document digitaal meezenden, een schadehersteller aanstellen.

De opkomst van software platformen geven hier invulling aan. Het software platform biedt de software schaalbaar aan, is vooraf voorzien van integraties en koppelingen en alle gebruikers maken gebruik van dezelfde versie van de software. Verbeteringen voor één zijn verbeteringen voor allen.

Maar, wat betekent dit voor de rol van de ICT afdeling?

Nieuwe rol van de ICT afdeling

Een open applicatielandschap, waar processen snel kunnen worden uitgebreid naar en met nieuwe systemen, geeft grote kansen voor de business om nieuwe initiatieven te starten. Initiatieven zoals extra distributiekanalen ontwikkelen, verbeterde keuzes voor schadeafhandeling partners en nieuwe verzekeringsproducten uitproberen. Bij inmiddels bijna alle business initiatieven is professionele ICT ondersteuning een cruciale factor voor succes.

ICT heeft daarom de primaire zorg om de ‘spelregels’ voor dit open applicatielandschap te bepalen en te bewaken. Aan welke authenticatie en data veiligheid normen moet voldaan zijn, is de consistentie van de master data binnen de onderneming geborgd, zijn de toegepaste bedrijfsregels inzichtelijk, kan de beheerorganisatie zelfstandig veranderingen van de applicatie settings doorvoeren. Blijven alle integraties en de volledige administratieve keten in tact.

Software toepassingen die aan de ICT ‘spelregels’ voldoen kunnen worden geselecteerd en op een eenduidige en gecontroleerde manier geabsorbeerd worden in de bedrijfsprocessen. ICT behoudt het overzicht. De focus van de ICT werkzaamheden verschuiven hiermee van beheren en uitvoeren naar regie voeren en sturen. Specialistische operationele taken voor het installeren en beheren van bedrijfssoftware worden belegd bij de leverancier van het software platform.

“Software platformen helpen enorm om de verander 
 capability van verzekeraars te vergroten.”

Als ICT deze rol wil vervullen voor de onderneming is het voorwaardelijk dat wordt beoordeeld of de huidige verzekeringsadministratie software de noodzakelijke stabiele en open basis levert die hier voor nodig is. Alleen een open verzekeringsadministratie software platform biedt de ondersteuning voor de vereiste dynamiek en kan de blijvende werking en integriteit van de administratieve keten borgen.

Certigo Platform is een cloud verzekeringsadministratie software platform, ontwikkeld en geleverd door Netaspect Software BV. Door personalisatie worden vanuit template practiceproducten razendsnel productvarianten gelanceerd of aangepast. Certigo Platform is beschikbaar als een schaalbare, veilige en toekomstvaste dienst op basis van Microsoft Azure.

Kees van Musscher, algemeen directeur Netaspect, publiceert periodiek de opmerkelijkste aspecten op het gebied van verzekeringsadministratie en software platformen. Wat zijn de ontwikkelingen waar verzekeraars van kunnen profiteren op het gebied van innovatieve bedrijfssoftware en nieuwe ICT servicemodellen.


Terug