aspecten #5

Met een terugblik op 2021 en vooruitkijkend naar de trends voor 2022 sluiten we met deze aspecten het jaar 2021 af.

De Corona pandemie heeft voor een ongekende versnelling van een aantal al onderliggend aanwezige bewegingen en initiatieven geleid.

Voor Netaspect zijn dat:

  • De digitalisering van ons eigen bedrijf
  • De Certigo Platform propositie
  • Intensivering samenwerking met onze klanten

Digitalisering Netaspect

Ook bij Netaspect was het kantoor de primaire werkplek. Geforceerd door de thuiswerk vereisten zijn de voorzieningen om thuis te werken versneld verbeterd. Om fijn samen te kunnen werken hebben we onszelf nieuwe gewoontes aangeleerd voor chat en video vergaderen. Altijd de video aan, even terug ‘Teamsen’ als je een oproep hebt gemist en je aanwezigheids status goed bijhouden.

Met die digitalisering zijn de bestaande werkprocessen voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van de Certigo software ook geoptimaliseerd. Het ontbreken van fysieke nabijheid stimuleert teamleden immers om vollediger te zijn in het beschrijven van de requirements voor de software ontwikkelaars. De user stories zijn daarom uitgebreider geworden, voorzien van meer voorbeelden en in zijn  algemeenheid gewoon beter.

Het werkplek onafhankelijk digitale samenwerken opent daarom voor 2022 extra mogelijkheden: werving van medewerkers op afstand is goed mogelijk. Ook zijn er medewerkers die nadenken over het tijdelijk werken vanuit een Zuid-Europese werkplek.

Certigo Platform

De cloud verzekeringsadministratie propositie Certigo Platform is in 2021 fors doorontwikkeld. Het aantal practiceproducten is uitgebreid naar 13, waarmee het gros van de productvarianten van schade- en inkomensverzekeringen in Nederland nu gedekt zijn. Bovendien is de Certigo applicatie architectuur vereenvoudigd door het wegnemen van een overbodige UI component. Naast lagere operationele kosten geeft dit veel meer wendbaarheid bij het op- en afschalen van omgevingen.

Ook hebben we een aantrekkelijke transitie optie voor de Certigo on-premise klanten uitgewerkt. Zij maken in een hun passend tempo de keuze om desgewenst naar de Certigo Platform cloud over te gaan.

Samenwerking met klanten

De samenwerking met onze klanten heeft in 2021 een digitale boost gekregen. Zo zijn er zelfs vaker (digitale) contactmomenten geweest dan voorheen en met meer verschillende contactpersonen per klant. Ook is er hier een verbetering in de formele communicatie gerealiseerd door het samenwerken vanuit een eenduidige backlog.

Er zijn dit jaar succesvol vele mooie nieuwe toepassingen van Certigo gerealiseerd. Bijvoorbeeld de uitkeringen API om de in een extern systeem vastgestelde uitkeringsbedragen geheel automatisch in de Certigo schadeadministratie te verwerken. De aanpassing van de RDW integratie naar een real time variant, de digitale integratie met het Clearinghuis voor de directe schadeafhandeling, het gebruiken van extra schaderelatie kenmerken voor het identificeren van nader te onderzoeken schadeclaims en de kentekenplicht voor landbouwvoertuigen en MMBS voertuigen.

Onze halfjaarlijkse klanten roadmap meetings, waarin we de Certigo productvisie en geplande productontwikkelingen toelichten, zijn in 2021 beiden digitaal geweest. Dat had als voordeel dat er meer deelnemers dan gebruikelijk bij de bijenkomst aanwezig konden zijn.

Trends 2022

De drie hierboven benoemde versnelde initiatieven geven ons een uitstekende basis om met veel vertrouwen uit te kijken naar 2022. We verwachten dat de doorgaande digitalisering ons kansen geeft om onze eigen bedrijfsvoering en de samenwerking met de klanten verder aan te passen en te verbeteren.

Voor het voeren van verzekeringsadministraties is onze verwachting dat de verdergaande digitalisering de druk op de legacy software systemen bij verzekeraars en volmachten doet toenemen. Met het uitbreiden van de digitale integraties en het naar behoefte willen inzetten van wisselende software systemen in het applicatielandschap (composable enterprise) wordt het gebrek aan wendbaarheid en de gesloten architectuur van traditionele verzekeringsadministratie software een groeiend en groot probleem.

Wij zijn er met Certigo Platform klaar voor om met plezier het alternatief te bieden! 


Een composable enterprise (Gartner) realiseert ideeën door ICT onderdelen en bedrijfsprocessen steeds aan te passen. Een open API, events channel en UI integratie architectuur zijn daarom voorwaardelijk.

 

Certigo Platform is een cloud verzekeringsadministratie software platform, ontwikkeld en geleverd door Netaspect Software BV. Door personalisatie worden vanuit template practiceproducten razendsnel productvarianten gelanceerd of aangepast. Certigo Platform is beschikbaar als een schaalbare, veilige en toekomstvaste dienst op basis van Microsoft Azure.

Kees van Musscher, algemeen directeur Netaspect, publiceert periodiek de opmerkelijkste aspecten op het gebied van verzekeringsadministratie en software platformen. Wat zijn de ontwikkelingen waar verzekeraars van kunnen profiteren op het gebied van innovatieve bedrijfssoftware en nieuwe ICT servicemodellen.


Terug