Rijswijk, 2014 –

Verenigde Assurantiebedrijven Nederland N.V. vernieuwt verzekeringsadministratie met Certigo

 Vervanging schadesysteem en polisadministratie

Verenigde Assurantiebedrijven Nederland N.V. (VAN) is gestart met de modernisering en vereenvoudiging  van haar software applicatielandschap. Om ook in de toekomst op kosteneffectieve wijze verzekeringsproducten en diensten te kunnen blijven bieden, heeft de VAN besloten naar een eenduidige software architectuur te migreren. Gedurende 2013 heeft een grootschalige inventarisatie en beoordeling van in de markt beschikbare verzekeringsadministratie software plaatsgevonden. De meest geschikte oplossing voor de VAN is Certigo van het bedrijf Netaspect Software gebleken. Certigo scoort het beste op standaard aanwezige functionaliteit en aanpasbaarheid. “Met Certigo krijgen we een kern applicatie voor onze onderneming waarmee we met vertrouwen de toekomst in kunnen”, zegt Nico Barendse, directielid van de VAN.

Certigo Policy, Certigo Claims en Certigo Finance (Microsoft Dynamics NAV) zullen de huidige in gebruik zijnde systemen gaan vervangen, waardoor het aantal verschillende applicaties dat in gebruik is bij de VAN drastisch wordt gereduceerd. Certigo past daarbij uitstekend in de bij de VAN aanwezige Microsoft omgeving.

Daarnaast zullen belangrijke functionele verbeteringen worden geïmplementeerd, waardoor de VAN nog meer eenvoud en gemak kan bieden  aan haar verzekerden en tussenpersonen.

De VAN treedt op als verzekeraar onder de labels BAVAM en Rialto Verzekeringen en voert daarnaast ook het management over het Waarborgfonds Motorverkeer, het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars (NBM) en gespecialiseerde pools als de Milieupool, de Atoompool en de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden.

Terug