Almaar, 2015 –

Keuzevrijheid, maatwerk en gemak

Dit zijn voor Turien de kernthema’s die lange termijn relaties waarborgen. Een efficiënte en flexibele software oplossing biedt de basis voor deze dienstverlening. Na een architectuurstudie besloot Turien & Co. om de bestaande administratieve  verzekering systemen geschikt te maken of te vervangen voor de eisen van vandaag en morgen.  Naast een toekomstvaste administratieve oplossing is het leveren van betrouwbare informatie daarbij van groot belang.

De keuze is gevallen op Certigo voor de polisadministratie en de schadeafhandeling. In nauwe  samenwerking met Netaspect is de Certigo oplossing ontwikkeld en daarna geïmplementeerd. Certigo biedt de functionele aanpasbaarheid en flexibiliteit om klantgerichte verzekeringsoplossingen snel en betaalbaar aan te beiden.

Technisch sluit Certigo daarbij uitstekend aan op de reeds bestaande op Microsoft gebaseerde software infrastructuur.

Certigo is daarmee ingepast in een reeds bestaand applicatielandschap, waar bestaande  investeringen in deelsystemen zoals voor output management en document management  behouden zijn. Hierna is de vervanging van de polisadministratie en het omzetten van historische data naar het nieuwe systeem ter hand genomen. Na een uitvoerig en gedetailleerd proces zijn momenteel alle verzekeringspolissen van alle verzekeringsproducten in de Certigo polisadministratie opgenomen.

De inzichtelijkheid, consistentie en betrouwbaarheid van de polis informatie is sterk verbeterd.

Middels de Turien enterprise bus op basis van Microsoft Biztalk vormen het centrale relatiesysteem, de financiële administratie en de polisadministratie een gesloten administratief geheel.

Terug