Breda, 18 november 2020.

De Netaspect directie wordt uitgebreid met de benoeming van Patrick de Blok.
Patrick is vanaf de eerste ontwikkeling van Certigo betrokken bij het toepassen van software en ICT voor het verbeteren van verzekeringsadministraties. Momenteel vervult hij de functie van manager competence center bij Netaspect. Patrick krijgt vanaf 1 januari 2021 de directie verantwoordelijkheid voor de product ontwikkeling, operations en dienstverlening vanuit het competence center. Kees van Musscher blijft algemeen directeur en heeft product management, verkoop en business support als directietaken.

Deze versteviging van de directie past bij de ambities voor het verder doorgroeien van de Netaspect organisatie.

Terug